Benguela (BUG) – none – thanks to anonymous

Soyo (SZA) – none – thanks to anonymous